top of page
fons2.png

Mazulītis Rū

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

logo.jpg.png

"Lai kur arī es ietu, Pūks ir man līdzās, mēs ar Pūku vienmēr esam kopā. 

- Ko es bez Tevis iesāktu? – Es jautāju Pūkam.

- Taisnība, vienam nekad nav pārāk jautri, divatā ir draudzīgāk, – Pūks piekrita.

- tā nu tas ir, – viņš apmierināti nopūtās.” (A. Milns)

Daco_2063824.png

„Nepagāja ilgs laiks, kad visi bija gatavi, sapulcējušies Meža vidū, un Ekspotīcija varēja sākties. Pa priekšu gāja Kristofers Robins ar Trusīti, tad Sivēns ar Pūku, tad Kenga ar Mazulīti Rū kabatā, tad Pūce, I-ā un beidzot garā virtenē visi Trusīša radi un draugi.” (A. Milns)

DSC06146.jpg

“Tā nu Pūks gāja un dziedāja, kamēr nonāca pie strauta, kam pāri tiltiņa vietā veda akmeņu rinda. Uz trešā akmens pakāpies, Pūks sāka prātot, kā varētu klāties Kengai, Mazulītim Rū un Tīģerim, jo viņi dzīvoja meža otrā pusē. Un viņš nodomāja: ”Es ļoti ilgu laiku neesmu redzējis Mazulīti Rū. Ja es pie viņa neaiziešu šodien, tad tas laiks būs vēl ilgāks.”(A. Milns)

Par mums

PPII Mazulītis Rū apmācība notiek jaukta vecuma grupiņās: no 1 līdz 3 gadiem un 3-6 gadi. Dažās grupās apmācība notiek  balstoties uz M. Montessori pedagoģijas pamatprincipiem.

Pēc pirmsskolas gaitu beigšanas piedāvājam doties uz mūsu Privāto Montessori sākumskolu.

 

Izglītības iestādes misija:

Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, kas atbilst aktuālajām tendencēm izglītībā, organizējot mācību procesu ikviena bērna personības izaugsmei.

 

Izglītības iestādes vīzija:

“Mazulītis Rū” – vieta, kur bērns veidojas, aug par pašpārliecinātu, cieņpilnu, zinātkāru, atsaucīgu un  sociāli aktīvu personību.

 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

Atbildība, taisnīgums,  godīgums, atklātība, cieņa, atsaucība un iejūtība.

 

Mūsu pirmsskolnieks:

Kad Tu ienāc šajā bērnudārzā…

Tu esi Cienīts,

Tu esi Svarīgs,

Tu esi Draugs,

Tu esi Mīlēts,

Tu esi Atklājējs,

Tu esi Zinātnieks,

Tu esi iemesls, kāpēc Mēs esam šeit!

“No aizmugures Pūkam blakus pienāca Sivēns. – Pūk! – viņš čukstēja. – Jā, Sivēn? – Nekas, – teica Sivēns, pieķerdamies Pūka ķepai. – Es tikai gribēju zināt, vai tu te esi.” (A. Milns)

Par mums

Rizolūcija – teica Trusītis,-ir, kad mēs visi parakstāmies un pasniedzam to Kristoferam Robinam. Viņi parakstījās: Pūks, Puce, Sivns, I-ā, Trusitis, Kenga, Kleksis, Traips. Un gāja ar savu Rizolūciju pie Kristofera Robina. (A. Milns)

Uzņemšana

Lai pieteiktos pirmsskolai jāaizpilda pieteikuma anketa:

Kad abas puses vienojas par turpmāko sadarbību tiek noslēgts līgums:

Pirmsskolas iestādes Mācību maksa un ēdināšanas izmaksas:

Uzņemšana

„Domās atskatījies uz tām laimīgajām stundām, ko viņš Mežā bija pavadījis …, Sivēns drošsirdīgi pamāja Pūkam un teica, ka tas esot Ļoti Gudrs pla-pla-pla…Gudrs pla-pla-plāns.” (A. Milns)

Dokumenti

Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Kārtība Covid-19 izplatības ierobežošanai

Iekšējās kārtības noteikumi

Rīcības algoritms

Vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Noderīgi

Par Montessori

Dienas gaita

Interešu izglītība

Vecākiem

Facebook

Instagram

Kalendārs

Dokumenti
DSC06083-3_edited.jpg

"Reiz, kādā skaistā dienā, septiņjūdžu mežā, piedzima Mazulītis Rū......."

Kur gan Mazulītim ir visdrošāk - protams, ka mammas azotē. Tā 2000. gada pavasarī tika atvērtas pirmās divas grupiņas „Bēbīšu skoliņai”, lai drošāks būtu ceļš no mājām uz bērnudārzu. Bet pienāca brīdis, kad mazie skolnieciņi paaugās un gribēja mācīties tālāk kopā ar Mazulīti Rū līdz pat skolai. Tā 2004. gadā tika iekārtotas pirmās pirmsskolas grupiņas O. Vācieša ielā. Paralēli pirmsskolai turpināja darboties arī „Bēbīšu skoliņa”, kurā nu jau bija sešas dažāda vecuma grupiņas. Mazulītis Rū ļoti vēlējās doties tālāk un tā 2009. gada maijā atrada jaunas mājas Asītes ielā . Viņš bija ļoti laimīgs, jo viņam ir tagad sava māja ar rotaļlaukumu un skaistu dārzu, kur vasarā var baudīt ziedu smaržu, siltā laikā plunčāties baseinā, bet ziemā baudīt ziemas priekus. Mazulītim Rū ļoti patīk, ka arī viņa draugi pie viņa jūtas tikpat labi kā viņš. Tā kā draugu Mazulītim Rū ir ļoti daudz, tad 2011.gadā Mazulītis Rū domāja, domāja… līdz izdomāja, ka vajadzētu māju arī Mārupē un izremontēja jaunas telpas Zeltrītu ielā. Tur draudzīgi dzīvoja Pūce, Tīģeris, Pūks, Mazulītis Rū un Ēzelītis Iā . Kādu dienu Mazulītis Rū satika Kristoferu Robinu un, kā zināms, Kristofers Robins ir ļoooti gudrs. Viņš pastāstīja par Marijas Montessori pedagoģijas metodi. Un Mazulītis Rū nolēma: ”Es arī tā gribu!” Kopš tā brīža Mazulītis Rū dažās grupās ir sācis darboties pēc Montessori pedagoģijas principiem. Kristofers Robins tik daudz iemācīja Mazulītim Rū, ka tas sasparojās un 2010. gadā atvēra arī Privāto Montessori sākumskolu 1.-6. klasei www.montessorisakumskola.lv. Mazulītis Rū auga lielāks un izdomāja, ka nu ir laiks pašam iegādāties savu māju, Tā nu 2013. gadā Mazulītis Rū iegādājās māju Rīgā , Zemītes ielā 6A un, lai visiem pietiktu vietas, uzbūvēja piebūvi. 2014 gadā Mazulīša Rū Rīgas filiāles draugi pārcēlās uz jaunajām mājām. Mazulītim Rū tik ļoti iepatikās, ka viņam ir pašam sava māja, ka viņš gribēja, lai arī Mārupes filiālei ir sava. Meklēja, meklēja, bet neatrada nevienu gatavu māju, kas derētu Mārupes filiāles draugiem un nolēma: "Esmu liels, un būvēšu pats!" Un 2018. gadā Mazulītis Rū nopirka lielu zemi Mārupē, Sauliešu ielā 22 un 2020.gada 8. augustā pārcēlās ar visiem saviem Mārupes filiāles draugiem uz jaunajām mājām.

Tā nu draudzīgi dzīvo Mazulītis Rū, Kristofers Robins, Pūce, Pūks, Tīģerītis, Kenga, Trusītis un Ūdrīte Lotija pirmsskolas mājās Rīgā un Mārupē. Rīgā dala māju arī ar sākumskolas 1.-6. klasi.

Kontakti

Kontakti

Rīgas filiāle:

Rīga, Zemītes iela 6a, Rīga, LV-1002;

Vadītāja: 26376916,

e-pasts: riga@mazulitisru.lv

Vadītājas vietniece: 26307814

Mārupes filiāle:

Sauliešu iela 22, Tīraine, Mārupes novads ,LV- 2167.

Vadītāja: 26376916,

e-pasts: marupe@mazulitisru.lv

Vadītājas vietniece: 26132791

Montessori sākumskola:

Rīga, Zemītes iela 6a, Rīga, LV-1002;

Tel.nr.: 26376916,

e-pasts: info@montessorisakumskola.lv

Rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, Reģ.nr. 40103178871

Jur. adrese : Stīpnieku ceļš 7/2, Mārupe, LV-2167,

A/S SWEDBANK, kods HABALV22,

norēķinu konts: LV54HABA0551030174484;

A/S “Luminor” banka; kods RIKO LV 2X,

norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234

Gramatvedība: 67610683 e-pasts: gramatvediba@mazulitisru.lv

Valde: 26137396;

e-pasts: mazulitisru@mazulitisru.lv

e-pasts: valde@mazulitisru.lv

bottom of page